عکسی از وحید قاسمی زرنوشه با عنوان “آینده” به جشنواره جهانی فرزنو آمریکا (۲۰۱۰ Fresno International Exhibition) راه یافت.


این جشنواره زیر نظر انجمن عکاسی آمریکا و در دو بخش آزاد و طبیعت برگزار گردید و عکاسانی از ۴۵ کشور جهان در آن به رقابت پرداختند.


وحید قاسمی زرنوشه متولد ۱۳۶۶ از قم است و تا کنون در بیش از ۲۰ جشنواره بین المللی حضور یافته است.


برای دیدن عکس های راهیافته در این جشنواره می توانید به این آدرس مراجعه فرمایید.