موفقیت کلوپ عکس ایران در جشنواره جهانی بلژیک
کلوپ عکس ایران با 13 اثر و یک نشان افتخار در جشنواره راههای طلایی بلژیک حضور خواهد داشت.

عکس از قادر عاقلی


این جشنواره گلدن اسپور تحت حمایت فدراسیون جهانی عکاسی و با همکاری انجمن عکس آمریکا و انجمن هنر اروپا برپا شده است
هنرمندان راه یافته عبارتند از

آرش حمیدی . یک اثر
امین رضا طلاچیان . یک اثر
حسن قائدی . دو اثر
فرید ثانی با سه اثر و یک نشان افتخار
قادر عاقلی . 3 اثر
محمد توکلی . یک اثر
راحله زمردنیا . یک اثر

این جشنواره در چهار بخش آزاد، خبری، طبیعت و مسافرت برگزار شده است که عکاسان کلوپ عکس ایران در هر چهار بخش آثار ارزشمندی را ارائه کرده اند.
نمایشگاه آثار از سوم جولای 2009 در شهر لپر بلویک برپا می‌شود.