altدر میان 7211 عکس رسیده از 774 هنرمند به جشنواره جهانی نور اسلونی , 11 اثر از 6 هنرمند کلوپ عکس ایران برگزیده این جشنواره شدند.

 

alt
عکس از وحید قاسمی زرنوشه با نام پرواز

 

در این جشنواره عکس که رقابتی میان 56 کشور شرکت کننده بود آثاری از کلوپ عکس ایران برگزیده شد.

هنرمندان راه یافته به جشنواره عبارتند از:

بخش آزاد رنگی
مصطفی امینی
(یک اثر)
سیامک جعری
(یک اثر)
جمشید فرجوند فردا
(یک اثر)
فرید ثانی
یک اثر
وجید قاسمی زرنوشه
(یک اثر)

در بخش  سیاه و سفید با موضوع آزاد
جمشید فرجوند فردا (یک اثر)
سعید رضوانیان  (یک اثر)

و در بخش طبیعت
فرید ثانی 
(چهاراثر)

اىن جشنواره زىر نظر انجمن عکاسی آمرىکا  , فدراسیون جهانی هنر عکاسی  ,انجمن  عکاسى اسلوونی و کلوپ عکاسی کامنیک برگزار مى شود

سایت مسابقه

دانلود فایل نتایج