موفقیت کلوپ عکس ایران در گروپ آرژانتین width=کلوپ عکس ایران موفق به راهیابی 12 اثر در جشنواره گروپ آرژانتین که هر ساله زیر نظر فدراسیون جهانی عکاسی برگزار می گردد شد.

 

alt
عکس از محمد اسماعیل حسامیان
alt
عکس از حمیدرضا بازرگانی

 

این جشنواره اوایل تابستان امسال برگزار شد و پس از نمایش آثار در چند شهر مختلف اقدام به اعلام نتایج  آثار منتخب مردمی و داوری هنری نمودند

در حاشیه این جشنواره نمایشگاهی از  400 اثر منتخب از آثار دوساله گروپ عکس آرژانتین در هشت شهر و زیر نظر فدراسیون جهانی عکاسی برگزار شد

 

کلوپ عکس ایران با هشت 12 اثر از هشت عکاس در جشنواره امسال حضور داشت

در بخش طببیعت
آرش حمیدی با دو اثر

در بخش عکسهای سیاه و سفید
مهدی ارسطویی با دو اثر
حمیدرضا بازرگانی - یک اثر
بابک بردبار - یک اثر
محمد حسامیان - یک اثر
رضا میلانی - یک اثر

در بخش رنگی
رضا میلانی - یک اثر
محسن سعادت نصری - یک اثر
وحید قاسمی زرنوشه - دو اثر

ودر بخش سفر
رضا میلانی با یک اثر