sheedgrant2015
هیات بررسی پروپزال های ارسال شده به نخستین گرنت عکاسی مستند شید، اسامی 6 عکاس را بعنوان نامزدهای دریافت این کمک هزینه اعلام نمود.
پیمان هوشمندزاده، مهدی وثوق نیا، بهروز مهری، نیوشا توکلیان و دکتر محمدتقی فرور اعضای هیات کارشناسی بودند که پروپزالهای ارسال شده به نخستین دوره گرنت عکاسی مستند شید را بررسی کردند.
بر اساس آرای اعلام شده، مهری رحیم زاده، سولماز قدیم لو دریانی، مهناز ناظری، حامد نظری، ابوالفضل نسائی و جاوید تفضلی شش عکاسی هستند که بعنوان نامزدهای دریافت نخستین گرنت عکاسی مستند شید انتخاب شدند.
از بین این 6 عکاس، یک عکاس زن و یک عکاس مرد بعنوان برندگان گرنت، کمک هزینه دو میلیون تومانی را دریافت خواهند کرد.
موضوع اولین گرنت شید مربوط به «محیط زیست ایران» است و یک عکاس زن و یک عکاس مرد زیر ۳۵ سال، برای تکمیل پروژه‌ی عکاسی مستند خود مورد حمایت مالی قرار خواهند گرفت. برندگان گرنت موظف هستند مجموعه عکس خود را حداکثر ظرف مدت ۳ ماه (تا پایان آذرماه ۱۳۹۴) تکمیل کنند و در این مدت دو نفر عکاس حرفه ای بعنوان مشاور بر فعالیت‌های این دو عکاس نظارت و آنها را در پیشبرد مجموعه‌شان یاری خواهند کرد.مجموعه‌های برنده کمک هزینه پس از تکمیل، همزمان با نمایشگاه ششمین دوره جایزه عکس شید به نمایش گذاشته خواهند شد.