انجمن عکاسان هرمزگان در نظر دارد هم زمان با دومین سال تاسیس انجمن، با نگاهی تازه فضای صمیمی ایجاد کند که در آن با برگزاری نمایشگاه، بزرگداشت، کارگاه، نمایش فیلم و دیگر برنامه‌های متنوع در جهت ارتقای سطح فرهنگ بصری جامعه و گسترش سطح دانش عکاسی در استان و نیز معرفی ظرفیت‌های انجمن و توانایی‌های عکاسان استان قدمی بردارد.     انجمن تلاش دارد به رسم احترام و قدرشناسی از عکاسان پیشکسوت استان، حضور پایدار و فعال این عزیزان در دهه‌های گذشته را ارج نهد و با برگزاری نمایشگاه و مراسم گرامی‌داشت زمینه‌ی آشنایی نسل جوان امروز با نسل‌های پیشین را فراهم سازد.