انجمن انسان‌شناسی ایران عصر یکشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۹۳ نشستی با عنوان «هنرمند به مثابهٔ جریان تولید معنای فرهنگی» را با سخنرانی مهری یاوری، هنرمند نقاش، برگزار می‌کند.     picu-9999       طبق اعلام برگزارکنندگان، کلیهٔ علاقه‌مندان می‌توانند یکشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۹۳ راس ساعت ۱۷ برای شرکت در این نشست به نشانی بزرگراه جلال آل‌احمد، بعد از پل گیشا، دانشکدهٔ علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقهٔ اول، سالن کنفرانس انجمن انسان‌شناسی مراجعه کنند. در چکیدهٔ سخنرانی این نشست آمده است: «تولید فرهنگی و مصرف فرهنگی در ساخت زندگی مصرف‌کنندگان آن پیچیدگی‌ای فراتر از تنها خرید یک محصول را دارد که بتوان آن را به عنوان یک شی زینتی به دیوار خانه آویخت یا روی میز گذاشت و تنها زیبایی آن را مصرف کرد. مصرف فرهنگی تا حد قابل توجهی با شکل‌گیری یک معنا در مصرف‌کنندگان خود درگیر می‌شود. معنایی که از جنسیت به مصرف‌کننده انتقال می‌دهد، معنایی که از گذر عمر در خود دارد و به طور کلی از مفهوم زندگی، معنا از طبقه و جهان زیست و... و به این معناست که مصرف فرهنگی از سایر نیازهای مصرف‌کنندگان متمایز است. جریان معنایی که برای یک هنرمند اتفاق می‌افتد تا به تولید یک اثر می‌انجامد، اثری که در اختیار بازار فروش قرار می‌گیرد می‌تواند موضوع بررسی نقد اجتماعی قرار گیرد. اگرچه اغلب در مصرف فرهنگی به تحلیل کالای مصرفی و مختصات مصرف‌کنندگان پرداخته می‌شود، اما اینبار برآنیم تا فرآیند تولید هنری را از مدخل بررسی شکل‌گیری جریان معنایی تولیدکنندهٔ کالای هنری – فرهنگی دنبال کنیم. در واقع هنرمند به مثابهٔ جریان تولید معنای فرهنگی.»