isfahan-winter24--picu   سه شنبه 12 اسفند ماه 93 سومین نشست از مجموعه نشست‌های «عکاسی شهری» کانون عکس اصفهان با عنوان «عکاسی شهری با رویکرد مستند هنری» توسط بهنام صدیقی در مجتمع فرشچیان اصفهان برگزار می‌شود.
بهنام صدیقی در توضیحات این نشست آورده است : غالبِ عکاسانِ مستند، موضوعاتِ خود را در شهر جستجو می کنند. این امر هم به خاطر حضورِ عکاس در شهر و هم به دلیل رویارویی عکاس با مسائل شهری است. اما چه چیزی عکاسی مستند شهری را به وادی هنر گره می زند؟ چگونه می توان این گونه ی عکاسی را در فضاهای نمایشگاهی و موزه ای مطرح کرد؟ در این کارگاه تلاش می شود تا با سیری شناخت شناسانه (در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ...) نکات مبهم در عکاسی شهری با رویکرد مستند هنری را روشن کنیم. به این منظور  با کمک منابعِ قابلِ تحلیل، -در نگرشی معاصر-   دست به تاویل شخصی نسبت به رویدادهای جاری در شهر خواهیم زد تا پس از آن حاصل اش را در جلوی دوربین، مستند کنیم.
کانون عکس اصفهان در ماه های گذشته عکاسی شهری با رویکرد مستند و رویکرد هنری را با مهدی وثوق نیا .و مهران مهاجر بررسی کرده است و نشست فوق تمکیل کننده این نشست های سه گانه است. این نشست از ساعت 15 تا 17 در مجتمع فرهنگی فرشچیان اصفهان واقع در ابتدای خیابان توحید برگزار می شود و حضور در آن برای اعضای کانون عکس اصفهان رایگان است. سایر متقاضیان برای شرکت در این برنامه ملزم به پرداخت شهریهٔ 2۰ هزار تومانی هستند. برای اطلاعات بیشتر دربارهٔ ثبت‌نام و حضور در این برنامه با شماره تلفن ۳۲۱۲۱۴۹۵ در اصفهان تماس بگیرید