همزمان با اختتامیه نمایشگاه « در سکوت نگاه » نشست عکاسی با موضوع « عکاس و نگاه عکاسانه » با حضور استاد مرتضی لطفی نگارخانه اشراق ، میدان تقی آباد چهارشنبه 6 دی 1391
شروع جلسه ساعت 18
morteza lotfi-mashhad
مرتضی لطفی متولد 1341 مشهد لیسانس عکاسی از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران ، فوق لیسانس مدیریت آموزشی تدریس در دانشکده هنر دانشگاه فردوسی و دانشکده معماری دانشگاه آزاد مشهد عضو ستاد سیاست گذاری ، هماهنگی و نظارت بر انجمن های فرهنگی هنری خراسان عضو هیات موسس و رییس هیات مدیره و مدیر عامل انجمن عکاسان خراسان عضو هیات مدیره کانون هنرمندان خراسان عضویت در کارگاه مشورتی و ناظر جشنواره بین المللی فرهنگ رضوی شرکت در نمایشگاه ها و جشنواره ها از سال 1362