نقد عکس (2429)

نقد عکس (2429)

نور تابیده شده ، فضای بسیار دلنشینی را در عکس بوجود آورده ، ترکیب بندی قطری عکس چشم بیننده را به امتداد منازل روستایی و معرفی سبک چیدمان منازل روستایی این روستا هدایت می کند . اما ایکاش با داشتن کادری بازتر و اختصاص اندکی فضای بیشتر به منازل بالایی ، موفقیت بیشاری در نمایش چیدمان منازل این روستای زیبا در کنار یکدیگر کسب میشد.

کاربر مهمان