نمایشگاه آفرینش سرخ هشتم آذرماه در موزه هنرهای معاصر فلسطین برگزار می شود. وحید ارونقی، مسئول برگزاری نمایشگاه آفرینش سرخ گفت: نمایشگاه آفرینش سرخ هشتم آذرماه در موزه هنرهای معاصر فلسطین برگزار می شود. وی گفت: در این نمایشگاه گروهی آثار اساتید برجسته کشورمان در زمینه نقاشی، حجم، عکاسی و.. به نمایش گذاشته خواهد شد. ارونقی در ادامه تصریح کرد: در این نمایشگاه که به مناسبت ایام محرم برگزار خواهد شد آثار حدود بیست استاد شهیر هنرهای تجسمی به نمایش گذاشته خواهد شد. وی در ادامه گفت: این اولین نمایشگاه انجمن علمی هنرهای تجسمی دانشگاه الزهرا است که برگزار می شود. ارونقی گفت: این نمایشگاه به مدت یک ماه در موزه هنرهای معاصر فلسطین ادامه خواهد داشت.