چهار شنبه 23مرداد 92 نمایشگاه  گروهی عکس با عنوان  (ماه , ماه ) آثار16تن ازعکاسان حوزه هنری مازندران  در گالری خانه سوره ساری برگزار میشود.

 

mahe-mah

 

 

در این نمایشگاه 34 قطعه عکس در ابعاد  50  70 رنگی و سیاه وسفید در شاخه مستند اجتماعی با  موضوع نیایش در ماه رمضان و روز قدس به نمایش در می آید.
عکاسان صاحب اثر: سینا دلشادی . مهدی معصومی گرجی . عقیل تشکری .  حسین بهرامی . منصور معصومی سنگتراشانی . علی اسماعیل زاده کنعانی . سید ولی شجاعی . علی اصغری . علی پیشدادیان .  سیده فاطمه شاکری . نرجس خاتون اندرواژ. معصومه زلیکانی . مونا سعادت نیا . خاطره محمدی . زهرا(فرزانه) محمدی . مریم رسولی.
این نمایشگاه تا 30 مرداد  ادامه خواهد داشت. و قرار است عکسهای این نمایشگاه بصورت خیابانی هم در سطح شهر بر پا شود