آثاری از نیوشا توکلیان، شادی قدیریان و مهرانه آتشی در مجموعه «نوری از خاورمیانه» با همکاری موزه ویکتوریا و آلبرت لندن به نمایش درآمد. آثار سه عکاس ایرانی در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن به نمایش درآمد نمایشگاه عکاسی «نوری از خاورمیانه» با همکاری موزه بریتانیا و موزه ویکتوریا و آلبرت لندن برپا شده است.   این نخستین نمایشگاه عکاسی معاصر از منطقه آسیای میانه تا شمال آفریقا (ایران، لبنان، مصر،...) است که 90 اثر از هنرمندان 13 کشور را به نمایش گذاشته است.   در این مجموعه چند پرتره از «نیوشا توکلیان» از مجموعه «مادران شهدا» که مربوط به سال ۲۰۰۶ است، انتخاب شده است. همچنین شش قطعه عکس از «شادی قدیریان» از مجموعه «قاجار» مربوط به سال ۱۹۸۸ نیز در این نمایشگاه به روی دیوار رفته است.   مجموعه عکسی با عنوان «زورخانه» از «مهرانه آتشی» نیز مربوط به سال 2004 است که در این نمیاشگاه ارائه شده و جنبه‌های کمتر شناخته شده زندگی در ایران را به نمایش کشیده است.   این نمایشگاه تا هفتم آپریل سال ۲۰۱۳ در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن ادامه خواهد داشت.