روز پنج شنبه ۹ آذر ۱۳۹۱ نمایشگاهی از آثار دانشجویان کارشناسی رشته گرافیک دانشگاه علمی کاربردی زرین شهر در گالری خانه هنرمندان اصفهان افتتاح میگردد.

 به گزارش کلوپ عکس ایران این نمایشگاه که شامل عکسهایی با موضوعات و تکنیکهای متفاوت مبیاشد، منتخبی است از آثار دانشجویانی که در نیمسال گذشته درس تکنیکهای عکاسی را با مهدی ارسطویی گذرانده اند.

 مرضیه اشجع، فریبا اکبری، نفیسه اکبری، اصغر امانی، نرگس بابایی، فاطمه بهرامی، معصومه چوپانی، عالیه حبیب الهی، مهسا دهقان ضاد، بهناز رجاییه، کیومرث سعیدی، حمید سلیمی، فاطمه سنگلچی، فاطمه شبانی، شیلا قائدی، مریم کریمی، هاجر کشانی، هاجر کشاورز، صدیقه محمدی خواه، فهیمه مختار پور، سنا مصفایی، الهه ملکی، نرگس ملکی، محمد میر عباسی، ۲۴ عکاسی هستند که ۴۰ اثرشان در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت. افتتاحیه ساعت ۴ تا ۷ بعد از ظهر پنجشنبه ۹ آذر

روزهای بازدید ۱۱ تا ۱۵ آذر ۹ تا ۱۲ صبح و ۴ تا ۷ بعد از ظهر