نمایشگاه آفرینش سرخ , هشتم آذرماه در موزه هنرهای معاصر فلسطین برگزار می شود.

وحید ارونقی، مسئول برگزاری نمایشگاه آفرینش سرخ در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: نمایشگاه آفرینش سرخ هشتم آذرماه در موزه هنرهای معاصر فلسطین برگزار می شود.

وی گفت: در این نمایشگاه گروهی آثار اساتید برجسته کشورمان در زمینه نقاشی، حجم، عکاسی و.. به نمایش گذاشته خواهد شد.

ارونقی در ادامه تصریح کرد: در این نمایشگاه که به مناسبت ایام محرم برگزار خواهد شد آثار حدود بیست استاد شهیر هنرهای تجسمی به نمایش گذاشته خواهد شد.

وی در ادامه گفت: این اولین نمایشگاه انجمن علمی هنرهای تجسمی دانشگاه الزهرا است که برگزار می شود.

ارونقی گفت: این نمایشگاه به مدت یک ماه در موزه هنرهای معاصر فلسطین ادامه خواهد داشت.