روز جمعه دوم خرداد، نمایشگاهی از عکس‌های تورج خامنه‌زاده با عنوان «جنگل هول» در گالری محسن گشایش پیدا می‌کند.     picu-toorajjangalposter           خامنه‌زاده درباره این نمایشگاه نوشته‌ است: هر زمان که ایستادم، شانه به شانه من ایستاده بود. پیش‌تر از من، زودتر از من حتا. "وندر آن تیرگی وحشت‌زا نه صدایی است به‌جز این، کز اوست هول غالب، همه چیزى مغلوب" 1 هر کجا که ایستادم، بی که به عقب بنگرم؛ به‌ آن‌چه بسته مرا به گذشته، یا پریشیده مرا از آینده. به‌ آن‌چه ‌می‌گریزم از آن، و ‌آن‌چه می‌گریزم به آن. "هنگام رسیده بود؟ می‌پرسیم و آن جنگل هول همچنان پابرجا شب می‌ترسیم و روز می‌ترسیم" 2 «هول» ایستاده است. چون به او بنگرید، به شما خیره می‌نگرد. چون بایستید، شانه‌به‌شانه شما می‌ایستد. تورج خامنه زاده     بهار ۹۳ 1. کارِ شب‌پا / نیما یوشیج 2. هنگام / مهدی اخوان ثالث گشایش: جمعه، ۲ خرداد 1393 | ساعت ۴ تا ۹ شب روزهای بازدید: 3 تا 13 خرداد 1393 | ساعت ۲ تا ۹ شب گالری پنج شنبه ها تعطیل است. گالری محسن: بزرگراه مدرس (شمال)، خیابان ظفر، کوچه ناجی، خیابان فرزان، خیابان نوربخش، بلوار مینا شرقی، شماره ۴۲ تلفن تماس: ۲۲۲۵۵۳۵۴