اولین نمایشگاه انفرادی شادی آفرین آرش  جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۱ در مشهد برپا می‌شود. در این نمایشگاه با عنوان «روزهای پیله گی» ۱۳ تک عکس و ۲ مجموعه عکس از آثار سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ عکاس با مضامین فلسفی ارائه می‌شود. شادی آفرین آرش سه سال است که به طور جدی و مستمر به عکاسی پرداخته و اغلب آثار او در حوزه عکاسی مفهومی است. کسب جوایز متعدد از جشنواره‌ها ایرانی در کارنامه هنری ایشان دیده می‌شود.   picu   کیارنگ علایی در مقدمه‌ای بر این نمایشگاه نوشته است: «عنوان نمایشگاه بر وجه شاعرانه عکس‌ها موکدا صحه می‌گذارد و تماشاگر را به سمت انتزاعی آثار فرا می‌خواند. آنچه به جز این خصیصه در عنوان انتخابی خانم آرش به چشم می‌آید یک جور دعوت به درون است، دعوت به کنش‌های درونی، دعوت به یک سکوت مرموز و دلپذیر که پیله را در انتظار ترک خوردن و گشایش قرار می‌دهد. از این رهگذر آثار این نمایشگاه بر وجوه درونی متمایل‌اند و رو به داخل دارند، کمتر عکسی را در این میان می‌بینیم که از خارج سخن بگوید و فضاسازی خارجی داشته باشد. در فلسفه روان‌شناسی، میل به درون از وجوه مختلفی سرچشمه می‌گیرد: یکی از آن‌ها «کشف خویشتن» است. وجه دیگر میل به درون، عدم پذیرش توسط دنیای خارج است که به ترک خوردن و قضاوت نادرست روی انسان می‌انجامد. انکار نیاز‌ها پیامد چنین فضایی است که شادی آفرین آرش در بسیاری از عکس‌ها در پی ترویج و نمایش آن است و غایت آن به تصویر دوگانه فردی یا‌‌‌ همان دایکوتومی، می‌انجامد.» این نمایشگاه ساعت ۱۶ جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۱ در نگارخانه فردوسی جهاد دانشگاهی مشهد گشایش می‌یابد و تا دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۱ هر روز صبح و عصر ادامه دارد. نگارخانه فردوسی، مشهد، خیابان ابن سینا، سه راه ادبیات، فرهنگسرای جهاد دانشگاهی مشهد