به گفته دبیر برگزاری نخستین نمایشگاه عکاسان آزاد و خبری در شهرستان مبارکه حدود ۱۳۸ عکاس در مرحله نخست فراخوان این نمایشگاه شرکت کرده‌اند.حامد پرچم در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه اظهار کرد: این نمایشگاه در دو مرحله اجرا شد که مرحله نخست شرکت در فراخوان نمایشگاه بود که در این مرحله ۱۳۸ عکاس شهرستان مبارکه شرکت کردند که از این تعداد محدود ۱۸ عکاس به مرحله دوم راه پیدا کردند.

 وی در ادامه افزود: برای برگزاری این نمایشگاه بخشی از ادارات شهرستان در قالب حامی شرکت کردند که جا دارد از این ادارات قدردانی شود.

دبیر برگزاری نخستین نمایشگاه عکاسان آزاد و خبری گفت: این نمایشگاه در سطح حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای بین عکاسان این شهرستان برگزار شده است که بیشتر عکس‌های موجود در نمایشگاه در سبک‌های علمی، صنعتی و هنری است.

وی تصریح کرد: شهرستان مبارکه ظرفیت‌های بالایی در سطح عکاسی به ویژه عکاسی صنعتی دارد و خرسندیم که توانسته‌ایم، نخستین نمایشگاه عکاسان آزاد و خبری را در این شهرستان برگزار کنیم.

پرچم ادامه داد: حدود ۶ نهاد دولتی در برگزاری این نمایشگاه به ما کمک کرده‌اند که این امر حاکی از اهمیت نهادهای دولتی به فعالیت‌های فرهنگی در این شهرستان است و خوشحالیم که توانستهایم این نمایشگاه را در سطح عکاسان این شهرستان برپا کنیم.

این نمایشگاه تا تاریخ ۲۹ شهریور ماه در سالن فرهنگسرای غدیر این شهرستان دایر است.