نمایشگاه عکس با ما بیا با رویکرد عکاسی از طبیعت، از ۱۴ بهمن ماه ۹۱ در فرهنگسرای ابن سینا برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این نمایشگاه هم نفس و هم قدم شدن با کسانی است که روزگاری پدران، مادران و یا فرزندان جامعه ما بوده اند اما اکنون دست سرنوشت و روزگار فرصت هم گام شدن ایشان با ما را در عرصه جامعه از ایشان صلب کرده است. کلیه عواید حاصل از نمایشگاه با ما بیا ‌در اختیار موسسه خیریه کهریزک قرار خواهد گرفت.   picu.ir     در این نمایشگاه ۳۰ قطعه عکس ۵۰×۷۰ و ۴۰×۶۰ از عکاسان (به ترتیب حروف الفبا) : داریوش آقاجانی پروانه پاری سروش چهره نگار هادی دهقان پور مریم ساعدی منیر صادقیان محمد امین صاحب پور فهیمه علیجانی‌‌ها شاهین غفاری رضا محکم آرش نصیری ارائه خواهد گردید. نمایشگاه فوق از۱۴ تا ۱۹ بهمن از ساعت ۹ الی ۱۹ دایر خواهد بود.