poster-isfahan-adami سه شنبه 18 تیر نمایشگاه عکس اصغر آدمی با عنوان « نیروانا  -  سفرنامه به روایت تصویر » در موزه هنر های معاصر اصفهان افتتاح می‌شود. در این نمایشگاه آثار عکاسی این هنرمند که حاصل سفر های وی به سفرهای آدمی به هند ، پاکستان و نپال است به روی دیوار می رود. آدمی متولد 1321 از اصفهان است و تا به حال در چند نمایشگاه انفرادی و گروهی شرکت کرده است. نمایشگاه 18 تیر افتتاح شده و تا 15مرداد از ساعت 9 تا ۱۹ برای بازدید ادامه دارد. موزه هنرهای معاصر اصفهان،خیابان استانداری،