صبح دوشنبه ۳۱ تیرماه ۹۲ نمایشگاه عکس اعظم واعظ با عنوان «لبیک به فراخوان ابراهیمی» در گالری هنر واقع در انجمن معلمان اصفهان افتتاح می‌شود.   picu-exhib  
 در این نمایشگاه آثاری از این عکاس که به عنوان روایتی تصویری از سفر حج به روی دیوار می‌روند. به گفته‌ی عکاس، اهمیت این تصاویر نه از بعد زیباشناسانه و تکنیکی که در مخاطره‌آمیز بودن زمان و مکان عکاسی است. این مجموعه در مراسم حج تمتع با وجود قواعد سختگیرانه عربستان سعودی در منع شدید عکسبرداری از اماکن مقدسه، با دشواری و دلهره و صرف زمانی دراز برای ثبت لحظه‌های خاص تهیه شده است.
افتتاحیه: دوشنبه ۳۱ تیرماه ۹۲ – ساعت ۹
نمایشگاه تا ۷ مردادماه سالجاری هر روز (به جز جمعه) از ساعت ۹ تا ۱۳ و ۱۷ تا ۲۰ دایر است.
گالری هنر، اصفهان، فلکه‌ فیض، ابتدای خیابان آپادانای اول، روبروی بانک ملت، انجمن معلمان اصفهان