شورای شهر بوشهر با همکاری عکاسان بوشهر برگزار می کند نمایشگاه عکس بافت تاریخی بوشهر مکان: ساختمان امیریه(شورای شهر بوشهر) ... زمان: شنبه 1392.02.14 الی 1392.02.21 به همراه تجلیل از عکاسان و حافظان بافت تاریخی بوشهر   picu   با آثاری از: ابوالفضل اریم،آریا دخت جهانبخشان، کریم فائقیان ،  لیلا خرمایی پور ، المیرا فروزانی، مریم شیخ سقا، مهرنوش دهقانی، سروش قیصی زاده، امیرحسین فرخنده ،یاسین محمدی، حسین دهقانی،خورشید فقیه، ابوالقاسم ایرانی، محمد یوسفی، محمود صادقی، اسماعیل جاشویی،،زینب عربی، هوشنگ عباسی،جلیل گلستانیان،سید محمد فاطمی،  رضا صافی، محمد علی خلیلیان،میلاد رفعت، اسماعیل جعفری، ،امید غضنفر،ایرج حسین پور، رویا خلفی، کریم آبادی، رحمان برزگر،مینا درعلی، مهدی انصاری، آرمان اصلاح پذیر، پیمان یوسف زاده، بهرام سعادت مهر، تورج نیک نژاد، حسین ابراهیمی، رضا ماهینی، زهرا سالک نژاد، ساره شادکام، سجاد حیدر زاده، علی برغندان، فرزاد ابراهیمی، فرزاد گیتی زاده،مهدی سینگر، هزاره زندویان، سمیه اردست، پوریا بهرام نژاد، حمید موذنی...