فرید ثانی و امیر حسین مددی ،از روز پنج شنبه دوم خرداد ،  دومین نمایشگاه مشترک خود را با عنوان " بیرون از کادر"  در خانه هنرمندان ایران برگزار می کنند .

در این  نمایشگاه با محوریت  و نمایش عکسهایی از  چشم اندازهای زیبای ایران ،  مخاطرات و نگرانی های زیست محیطی و نقش افراد جامعه در آن ، مورد توجه قرار خواهند گرفت.

Poster-02-2

گشایش : پنج شنبه دوم خرداد ، ساعت 17 الی 20 ، سالن بهار ، خانه هنرمندان ایران

بازدید : شنبه چهارم الی دهم خرداد ، ساعت 13 الی 20