نمایشگاه عکس حامد تابعین با عنوان هزار خیابان یک عکاس جمعه 28 مهرماه در گالری آپادانا ی اصفهان برگزار می شود

این نمایشگاه شامل شصت و شش قطعه عکس در اندازه های متفاوت بصورت رنگی و سیاه و سفید می باشد

این نمایشگاه منتخب یک پروژه سه ساله عکاسی از زندگی روزمره آدمی در خیابان است جایی که بیشترین میزان استفاده عمومی برای آدمی در آم میسر بوده و بسیاری از برخوردها ،نشانه های رفتاری واخلاقی در آن شکل می گیرد و شاید بهترین جا ،برای ارائه یک شخصیت منحصر به فرد انچنان که مایل است باشد

حامد تابعین عکاسی رادرمشهد و نزد اساتیدی همچون مرحوم احمد خادم الحسینی و ساعد نیک ذات در سال 1369 آغاز کرده است.

این نمایشگاه تا سوم ابانماه هر روز از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر دایر می باشد گالری آپادانا،اصفهان خیابان آپادانا دوم،بن بست لاله ،پلاک 25