بمناسبت فرارسیدن سالروز شهادت سالارشهیدان امام حسین(ع)ویاران وفادارش نمایشگاه عکسی از عکاسان عضوخانه عکاسان حوزه هنری کرمانشاه باموضوع عاشورا وآیین های بزگداشت قیام نهضت امام حسین(ع) درچهار راه نوبهارکرمانشاه برگزارمیگردد این نمایشگاه با 50 قطعه عکس درسایز 30+40 ازکوروش قاضیان-کیومرث خوشبین فر، محمدحسنخانی، بابک احسانی، میثاق نادعلی، کیارش شریعتی، احسان نیک پیام، الهام خلیلی مهر، فطیبه خلیلی مهر-میثم منیعی، جوادحسنی، بهمن فرهنگ، شعیب کرباسی، وحیدبابایی میباشد. این نمایشگاه از روز شمار چهارشنبه یکم آذرالی جمعه 3آ ذر  از 9 صبح تا 9 شب برای بازدید عموم دایر خواهد بود و پش از این تاریخ در ایام محرم درچند نگارخانه شهر نیز به نمایش گزارده میشوند.