شنبه 30 آذر ماه 1392 سالن شماره 2 کتابخانه مرکزی اصفهان میزبان آثاری از خانم ندا کاشیان با موضوع عکس اجتماعی محرم  و با عنوان  در پس نقش ها خواهد بود .

 

 

 

picu-m154

 

 

 


افتتاحیه : روز شنبه 30 آذرماه 1392 ساعت 4 بعد از ظهر
تقویم نمایشگاه : شنبه 30 آذر  تا 5 شنبه 5 دیماه
مکان : کتابخانه مرکزی اصفهان  سالن شماره 2
ساعات بازید: 8 تا 12 ظهر و 13 تا 19 عصر ها