نمایشگاه عکس مهرداد افسری با عنوان «بی‌خوابی» در گالری محسن افتتاح شد. افسری درباره نمایشگاهش نوشته است: «بی‌خوابی» ‌ها بازتاب روزهای «حال» من است؛ آنچه این روز و شب‌ها ناگزیر بدان دچارم. واقعیت‌ها برایم مبهم و رویا گونه‌اند، تلخ و نا‌دقیق، نوعی از عدم وضوح که در زندگی‌ام سیال است. آنقدر اتفاقات برایم غیر واقعی ست که مرز بین رویا و واقعیت به گونه‌ای دگر برایم تعریف می‌شود و یک نوع آشفتگی انفجاری پر از عدم قطعیت مرا در بر گرفته است. آنچه امروز در این مقطع زمانی و مکانی خاص در آن می‌زیم، طرح معکوسی است از باید‌ها و نباید‌ها. این مجموعه با دوربین قطع متوسط (۶x۴. ۵) آنالوگ بین سال‌های ٩٠ و ٩١ عکاسی شده است. نمایشگاه تا اول آذر از ساعت ۱۷ تا ۲۲ ادامه دارد. گالری محسن پنجشنبه‌ها تعطیل است. دوشنبه ۲۹ آبان از ساعت ۱۷ تا ۲۱ نشست و گفتگو با عکاس برگزار می‌شود. گالری محسن، خیابان ظفر، خیابان ناجی، خیابان فرزان، کوچه نوربخش، بلوار مینای شرقی، پلاک ۴۲