نمایشگاه عکس میثم حسنلو با عنوان بچه های نفت

نمایشگاه عکس میثم حسنلو با عنوان بچه های نفت

نمایشگاه عکس میثم حسنلو با عنوان بچه های نفت برگزار می شود.


در سال ۸۵-۸۶ طی سفرهایی که به بخشی از روستاهای جنوب ایران در محورهای نفتی و گازی مهم کشور داشتم با عده ای مردم خون گرم و مهربان آشنا شدم که در کمال مهربانی و فقر در کنار هم زندگی می کردند چیزی که از همه بیشتر نظر مرا به خود جلب کرد کودکان محروم آن مناطق بود که تقریباً بدون هیچ امکانات اولیه زندگی و تحصیلی مشغول فراگرفتن علم بودند و بسیاری از آنها حتی از داشتن کتاب داستان های معمولی هم محروم بودند. در حالی که این کودکان از هوش و انرژی بالایی برخوردار هستند و هر کدام می توانند در آینده شخصی مهم در مملکت خود محسوب شوند اما چه فایده که با بی توجهی مسئولین مواجه می شوند.

آنها حتی با اینکه زیر گامهایشان نفت و گاز وجود دارد روستاهایشان از این نعمت خدادادی محروم  می باشند حتی  سالیانه ۰۱/۰ درصد از سود آن به شهر و یا روستایشان تعلق نمی گیرد تا حداقل بتوانند از امکانات اولیه زندگی مانند آب شرب مناسب و یا جاده های آسفالت بهره ببرند. این کودکان که  صبح ها مشغول تحصیل و بعد از ظهرها مشغول کار می باشند از نمرات خوب درسی برخوردار هستند که این خود دلیل دیگری بر ثابت کردن هوش و استعداد آنها محسوب می شود. به راستی سهم این کودکان، کودکان شن و مه از این زندگی و از این کشور حتی یک مدرسه خوب هم نیست؟ سهم پدرانشان که سالهاست بر این خاک شخم می زنند و آن را بارور می سازند نباید کمی امید برای ادامه زندگی باشد؟

حاصل این سفرها عکس های سیاه و سفید و رنگی می باشد که تعداد کمی از آنها به سال ۱۳۸۵ و مابقی به سال ۱۳۸۶ مربوط می باشد که با کمال احترام آنها را در معرض دید عموم قرار می دهم.

تعداد عکس های داخل نمایشگاه ۲۴ قاب می باشد و تماما سیاه و سفید است.

کاربر مهمان