dreamlight-picu نمایشگاه مذکور اولین نمایشگاه عکس رامین کاکاوند است. وی پیش از این کتاب های نورپردازی حرفه ای در عکاسی و نیز حقوق عکاسان را تالیف نموده است. علاوه بر تدریس در دانشگاه وی هم اکنون صاحب امتیاز و مدیر مسئول فصلنامه تخصصی آموزش عکاسی نور رویایی می باشد.  
در بیانیه این نمایشگاه آمده است: "عکاسی که به اعماق قلب خود نفوذ می کند و احساسات خود را با دیگران تقسیم می کند، دیگر یک عکاس معمولی نیست بلکه هنرمندی است با دوربین که تصاویرش به ندرت به این زندگی که ما می شناسیم شبیه است؛ در عوض او کهکشانی از رنگ ها، ایده ها، فرم ها، احساسات و اشتیاق را به تصویر می کشد؛ دوربین برایش تنها وسیله ساده ای جهت ثبت اطلاعات است و خلاقیتش تعمیم دهنده تخیلات - صد البته خلاقیت هنگامی درخشان می شود که مهارت پشتیبان آن باشد."
  در ذکر ویژگی های عکاسی مادون قرمز همین بس که علاوه بر زیبایی مسحور کننده آن، تحیر، تعجب و تحسین هر بیننده ای را بر می انگیزد. به هر حال به عقیده بسیاری، عکاسی مادون قرمز نوعی از هنر سورئال است که نه تنها متکی به مهارت های عکاسی بلکه به عناصر طبیعی و محیطی بی شماری است. در این نوع عکاسی، نور مرئی به وسیله فیلتر مادون قرمز مسدود می‌شود و حسگر یا فیلم دوربین تنها با طیف مادون قرمز نوردهی می‌کند.  
  افتتاحیه: ساعت 17:00 روز شنبه مورخ  22 شهریور زمان بازدید: از تاریخ 22 لغایت 28 شهریور ماه 1393 از ساعت 10 صبح 10 شب محل نمایشگاه : گالری سازه راس برج میلاد تهران