هـاوار (در واژگان کُردی به معنی فریاد هست ، در مکالمات روزمره مردمان بسیار مورد استفاده قرار میگیرد ، هاوار برای پناه جستن به خدا – هاوار از دست زمانه – هاوار از دست کسی و گاه فراتر از اینها هاوار صدای عده ای میشود که بیصدا مانده اند)
این بار ” هاوار ” در نمایشگاه عکسی از پرتره های مستند معلولین ذهنی ، صدای بیصدای آنها را به تصویر کشیده است و سعی در این دارد تا یادآور باشد که هستند انسانهایی که به مانند ما نیازمند محبت و یاری دارند.
نمایشگاه عکسهای مستند یونس جلفایی آذر

picu-havar

” هاوار”
با موضوع : مجوعه ای از پرتره های معلولین ذهنی
با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی
کانون معلولین کیمیا
مرکز شبانه روزی کَوین
گرافیک : سامان صبور
حامیان مالی:
مهندس سردار مجیدی
(شرکت معماری و ساختمانی یادمان طرح مهاباد)
شرکت کامپیوتری کردان
زمان : ۵ تا ۸ شهریور ۱۳۹۲
مکان : نگارخانه وحدت مهاباد
صبح :  ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۳۰
عصر: ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰