محل تجمع اضطراری عنوان نمایشگاهی از آثار منتخب عکاسی  پنج عکاس هرمزگانی در خانه هنرمندان تهران می باشد.

 

picu-tajamoe ezterari-hormozgan

 

 

اسامی عکاسان این نمایشگاه :
حسام‌الدین انصاریان , حسن بردال , موسی بلبله , روح‌اله‌ بلوچی , سیدعلی هاشمی

زمان و محل برگزاری:

14 تــــــا 19شهریور 1392
خانه‌ی هنرمنــــــدان ایران
نگارخــــــــــــــــانه‌ی نامی

تهران / خیابان طالقـانی / خیابان موسوی شمالی / باغ هنر /
خانه‌ی هنرمندان ایران 88317484-88310457
افتتاحیه نمایشگاه: 17تا 20
بازدید: همه روز از ساعت 14 تا 20

با قدردانی فراوان از زحمات دوستان گرانمایه: حامد نوری / گوهر دشتی / میثم موحدفرد / آرش حمیدی