تا 9 سالگی عنوان اولین نمایشگاه عکس انفرادی و خیابانی ناصر گل نظری جوان عکاس ایلامی ست این نمایشگاه شامل 40 قطعه عکس می باشد که در پارک محله مسکن مهر جانبازان شهر ایلام بمدت 2 روز به نمایش درامده این نمایشگاه عکسهائی را به نمایش گذاشته که ابتدا از خود کودکان همان محله با یک فضای ثابت و المان ثابت و بصورت مجوعه عکس درامده و عکس هائی که از بچه های ان محله گرفته شده طی نمایشگاهی دو روزه در خود همان محل نیز به نمایش در امده که این عکاس با توجه به اینکه هدف اصلی او اشتی کودکان و مردم با عکاسی و اشنائیی بهتر انها با این هنر بوده میخواهد در تمام پارکهای مرکز استان این نمایشگاه را برگزار کند.   picu   زمان : 29و30 اردیبهشت مکان :ایلام- مسکن مهر محله جانبازان - خیابان رز 6 - پارک محله