نمایشگاهی انفرادی عکس‌های پولاد جواهرحقیقی با عنوان «تامنیل» در محل گالری محسن گشایش یافت. در بیانیه‌ی عکاس برای آثار این نمایشگاه آمده است: «خودآزاری هرگونه آسیب رساندن عمدی به خود و معمولا در حالت فشار عصبی و استرس است که گاه نشانه‌های آن را در بدن می‌توان دید. شست عضلانی‌ترین و کوتا‌ه‌ترین انگشت دست است که مقابل انگشتان دیگر قرار می‌گیرد تا انجام خشن‌ترین و ظریف‌ترین فعالیت انگشتان را میسر سازد. به همین سبب بیشترین کاراکتر را در بین آنها داراست. بزرگ‌ترین کوچکی که می‌توان شخصیت فرد را در آن دید. کوچکی که نشان از اصلی بزرگ دارد. کوچکی که قربانی خود آزاری می‌شود.»   picu   در این نمایشگاه ۱۰ اثر سیاه و سفید که با دوربین آنالوگ قطع متوسط عکاسی شده‌اند در ابعاد ۱۳۰×۱۰۰ سانتیمتر چاپ و به نمایش درآمده‌اند. پولاد جواهرحقیقی متولد ۱۳۶۶ در تهران است و از سال ۸۷ تاکنون در چند نمایشگاه‌ عکس گروهی در داخل و خارج کشور از جمله در گالری‌های آران، راه‌ابریشم، آرت سنتر و نمایشگاه هنر مسکو حاضر بوده است. نمایشگاه تا ۱۱ اردیبهشت‌ماه هر روز از ساعت ۱۴ تا ۲۱ ادامه دارد. گالری محسن، خیابان ظفر، خیابان ناجی، خیابان فرزان، کوچه‌ی نوربخش، بلوار مینا شرقی، شماره ۴۲