نمایشگاه گروهی عکس جمعی از دانشجویان کارشناسی گرافیک درس تکنیکهای عکاسی و کاردانی عکاسی درس عکاسی پایه در مشهد برگزار می گردد. این نمایشگاه شامل 55 قطعه عکس (پاناراما.مجموعه.تک عکس از 37 نفر به همراه استاد مربوطه ) می باشد. ax-mashhad-honarjoo افتتاحیه جمعه 20 بهمن 1391 ساعت 17 تا 26 بهمن ساعت 9تا 12 و 17 تا 20 نگارخانه فردوسی جهاد دانشگاهی مشهد سه راه ادبیات