مشدد

عصر روز جمعه ۲۴ مرداد، نمایشگاه گروهی عکس با عنوان «شش مشدد» در گالری مهروا گشایش می‌یابد.
در این نمایشگاه که تا سوم شهریور ماه ادامه دارد آثار غزاله زینال‌پور، نیما مقصودی، بابک حاجی‌محمدعلی به نمایش در می‌آید. در توضیح این نمایشگاه آمده است: «درک کردن را شاید بتوان دستیابی موفق و معنی دار به آگاهی حضوری و بی واسطه از هر پدیده یا حسی تعریف کرد. دستیابی به این آگاهی می تواند از طریق واسطه های فیزیکی و آگاهی حصولی میسر گردد و یا می تواند سراسر حضوری و بی واسطه صورت پذیرد. در میان این واسطه ها شاید بتوان حواس را مهمترین واسطه های ادراکی دانست. حواسی که با تعامل فیزکی با سوژه درک شونده یا نشانه های آن، بخشی از اطلاعات مورد نیاز برای درک شدن سوژه را فراهم می آورند. درک بدون توقف، پیوسته، ساری و جاری اطراف و نیز یکپارچگی این جریان ادراکی، عاملی است تا توجه کافی به نقش تک تک این واسطه ها (حواس) صورت نپذیرد.این عدم توجه منجر به نتیجهای آنی از یک مجموعه ادراک با واسطه درکنار ادراکات بی واسطه می‌شود. این نتیجه آنی درواقع درک های آنی و کوتاه را باعث می شوند. نیز با توجه به تاثیرگذاری و تاثیرپذیری این واسطه ها از هم و بر هم، و همچنین تمایل اساسی انسان (به معنای سیستم ادراکی) به عادت کردن و سیستماتیک شدن فعالیت های پرتکرار، بسیاری از نقش های گاها پراهمیت هریک از واسطه ها به صورت مستقل از نظر قافل می مانند. این مجموعه تلاشی است درجهت ایجاد فضایی برای کمی بیشتر متوجه کردن مخاطب به هریک از این واسطه ها ولو برای مدتی بسیار کوتاه.» ساعت بازدید: ۱۷ تا ۲۱ آدرس گالری مهروا: کریمخان زند - شهید عضدی - شماره منبع: سایت عکاسخانه