جمعه اول دی ۱۳۹۱ نمایشگاه عکاسی صحنه آرایی شده از وحید ولیخانی و ‌نسرین امیری در گالری اتاق آبی اصفهان افتتاح می‌شود.   picu.ir     عنوان مجموعه وحید ولیخانی «القا / الغا» است و در مقدمه آن آمده است: «شاید این آخرین مهره از بازی هر روزهٔ ماست! و همیشه در این مسیر بی‌برگشت بهانه‌ای هست که جهت بازی را عوض می‌کند؛ در میانهٔ راه خود را باخته می‌یابی! باختهٔ خواسته‌ات! باختهٔ اهدافت! چرا که این بازی تنها یک نتیجه دارد: القای یک نتیجهٔ ناخواسته با الغای هدفت» عنوان مجموعه ‌نسرین امیری «هفت و نیم روایت نامعتبر» است و در مقدمه آن آمده است: «تردید، واژه‌ای که همواره از میان تاریخ این نسل و هزاران نسل به سلامت عبور کرده است. واژه‌ای که این بار یک تلنگر خواهد بود و یک مخاطب زنده برای قضاوت، قضاوت تاریخ این بار نه برای اثبات، برای شک و تردید نسبت به آنچه که حقیقت می‌پنداریم. و در این میان آدمی یک بهانهٔ خوب برای گذشته است که در غبار گذشت قرن‌ها تیره و تار می‌شود و این چنین است که شناخت بین واقعیت و حقیقت کاری دشوار می‌شود. پس چگونه می‌توان اسطوره ساخت.. قهرمان پروراند وستایش کرد؟ چگونه می‌توان بر آن تکیه کرد و افسانه ساخت..؟ و این چنین است که نیک و بد یک تحمیل کهنه و خاک خورده خواهد بود. گذشته‌ای که هرگز امانت دار خوبی نخواهد بود. شاید جای دوری نباید رفت آنگاه که خودمان هر لحظه به این کلاف سردرگم پیوند خواهیم خورد. و از این میان تنها کودکی‌ام را نجات یافته می‌دانم به پاس صداقت و معصومیت بکر و دست نخورده‌اش این بار مخاطب من، خودم، گذشته‌ام، خاطراتم، جامعه‌ام و اسطوره‌های تاریخ‌اند گذشته‌ای که تنها با دستان من و تو به عرش رسیدند و به فرش گذشته‌ای که شاید با یک تلنگر چراغ راه هیچ آینده‌ای نخواهند بود.» وحید ولیخانی و ‌نسرین امیری دانشجویان عکاسی دانشگاه هنر اصفهان هستند. گشایش جمعه یکم دیماه ۱۳۹۱ ساعت ۱۶ الی ۲۰ نمایشگاه تا چهارشنبه هفتم دی ادامه دارد. گالری اتاق آبی، اصفهان، میدان بزرگمهر، ابتدای خیابان مشتاق اول، کوچهٔ روشن؛ مادی نیاصرم، پلاک ۳۱