جمعه ۸ دی‌ماه ۱۳۹۱ نمایشگاه گروهی عکس با عنوان «ترانه‌های باد» در گالری محسن افتتاح می‌شود. طلایه بافکار، امیر حسینی، فاطمه خسروی، حامد خسروی، علیرضا زنگی‌آبادی، کاوه علیرضایی، هانیه نژادفلاح، مریم حلیساز عکاسان حاضر در این نمایشگاه هستند. درباره این نمایشگاه آمده است: «در سرزمین ما باد، ترانه می‌سراید... انسان معاصر، زادۀ دوران صنعتی و اندیشه مدرنی است که به ناخواه او را اسیر حصار تنگ خود می‌کند؛ نگرشی که گرچه او را به سطح بالایی از پیشرفت فناورانه رسانده است ولی به‌‌ همان سان نیز آگاهی اصیل و آزادی‌های جانش را از او ربوده و از درک و تجربۀ شگفتی‌های جهان عاجزش کرده است: شگفتی‌های سرزمینی غیر زمینی و دست نیافتنی، پر از حادثه و خاطره و نشانه‌هایی که بیننده را به سمت تک تک دالانهای این سرزمین می‌کشاند؛ جایی به غایت خموش و بی‌‌نهایت عمیق که ژرفایش حکایت از دانایی‌اش دارد. در این مجموعه سعی بر این بود که بواسطۀ عکاسی که خود شگفتی دیگری در زمان و مکان می‌آفریند، با مواجه کردن مخاطب با این فضای رمزآلود، لحظه‌ای هرچند کوتاه از دسترفته‌هایش را برای خود و او یادآور شویم.»
قشم - بهار ۹۱
نمایشگاه تا ۱۳ دی‌ماه از ساعت ۱۶ تا ۲۱ ادامه دارد. گالری محسن، بزرگراه مدرس (شمال)، خیابان ظفر، خیابان ناجی، خیابان فرزان، خیابان نوربخش، بلوار مینا شرقی، شماره ۴۲   picu.ir