نمایشگاهی از عکس‌های ژوبین میراسکندری و نامدار شیرازیان با عنوان «فلتلند» از عصر جمعه ۳۰ خردادماه ۹۳ در گالری محسن گشایش می یابد.     picu-lllllllklo           در این نمایشگاه تعداد ۲۰ عکس در اندازه‌های ۶۰×۹۰ سانت‌متر و ۱۶ عکس در ابعاد ۳۰×۴۰ سانت‌متر به صورت چاپ سیاه و سفید روی کاغذ عکاسی ارائه خواهد شد. در بیانیه این نمایشگاه آمده است:  
«بلند شو از سطحت، یک، دو، سه، بالاتر"، غریبه چنین گفت. هراسی ناگفتنی بر من چیره شد، تاریکی بود ... وسپس ... احساس گیج دل آشوبی از "دیدن" که "دیدن" نبود. خطی دیدم که خط نبود، مکانی که مکان نبود. من "خود" بودم و "خود" نبودم. از درد نعره کشیدم: "این یا جنون است و یا جهنم!" غریبه آرام به حرف آمد: "نه جنون است و نه جهنم، شناخت و معرفت است. دو باره چشم باز کن و مستدام نگاه کن."
  متن بالا بخشی است از کتاب "فلتلند" که در سال ۱۸۸۸ توسط ادوین ابوت ابوت نوشته و منوچهر انور آن را تحت عنوان "پختستان" به فارسی برگردانده است. این کتاب تصویری است از زندگی در صفحه. ساکنین این صفحه اشکال چند ضلعی‌اند و همه در دو بعد زندگی می‌کنند، طول و عرض. در این سرزمین اثری و درکی از بعد سوم، عمق یا ارتفاع، وجود ندارد. در گذشته دور، پس از کشف اتفاقی، به دلیل سهولت در امر تشخیص، همه اشکال موظف به رنگ کردن خود می‌شوند. به خطر افتادن منافع طبقه اشراف که خبرگان امر تشخیص بودند، موجب می‌گردد تا به فرموده استفاده از رنگ ممنوع شود. "در هیچ جای پختستان دیگر رنگی درکار نیست، ..."»   گشایش: جمعه ۳۰ خرداد‌ماه ۹۳ - ساعت ۱۶ تا ۲۱ نمایشگاه تا ۴ تیرماه ۹۳ هر روز از ساعت ۱۴ تا ۲۱ دایر است. روزهای پنجشنبه گالری تعطیل است. گالری محسن، بزرگراه مدرس (شمال)، خیابان ظفر، کوچه ناجی، خیابان فرزان، خیابان نوربخش، بلوار مینا شرقی، شماره ۴۲