عکس‌های این نمایشگاه، حاصل فعالیت گروهی هنرآموختگان دوره عکاسی فرهنگسرای جهاد دانشگاهی  طی چند ماه و زیر نظر استا حمید رضا گیلانی فر می باشد .   203 site  
اسامی : آرش امیری فر - کوروش وفادارمقدم - فاطمه میر شکار - محمد رضا مٔوذنی - مارال رضازاده - شیدا یزدانی - نوید سادات مادرشاهی - زهرا عظیمی - مرضیه عمارلو - حمید نمازی - سمیه صادق تبریزی - رویا نیستانی - مجید موصلی - امیر حسین غلمانی - جواد مهدوی مهر - نسرین سهرابی - الیاس جهانشاهی - هدی رئوف - صبا قدسی روحانی - رضا سلجوقی - ملیحه غفوری - حمید گلی - مینا برکاتی - هانیه طارقیان - ایمان صفائیان - زهرا یعقوبی
  افتتاحیه : جمعه 93/2/26 ساعت 18 92/2/27 الی 93/2/31 10 الی 12  -  17 الی 20 نشانی : مشهد - سه راه ادبیات - مجتمع دکتر شریعتی - فرهنگسرای جهاد دانشگاهی - نگار خانه فردوسی