Brock Elbank، عکاس لندنی از ۱۵۰ فرد کک و مکی، برای نمایشگاه عکسش در سال ۲۰۱۷، تصاویری منحصر به فرد گرفته است. (ترجمه و نشر از کلوپ عکس ایران)
من همیشه افراد کک و مکی را دوست داشتم. جالب ترین چیزی که در مورد اینگونه اشخاص یافتم این بود که من بسیار خوش شانس بودم که توانسته ام از تمامی چالش های این افراد عکس بگیریم. چالش های آنها در دوران کودکی، علاقه آنها به این چالش و یا حتی تنفر آنها، اینکه آنها با این چالش بزرگ می شوند و یا با آن کنار می آیند.
منبع: 121clicks