نهمین هفته فیلم و عکس انجمن سینمای جوانان ایران، دفتر کاشان انجمن سینمای جوانان ایران، دفتر کاشان طبق سنوات گذشته در بهمن ماه امسال نیز از تاریخ 23 الی 26اقدام به برگزاری هفته فیلم و عکس ویژه هنرمندان شهرستان کاشان و حومه دارد. سعید استادیان، مدیر بخش عکس انجمن سینمای جوانان ایران، دفتر کاشان در گزارش خبری خود در رابطه با عکسهای رسیده به دبیرخانه هفته فیلم و عکس چنین اظهار دارد: هفته فیلم و عکس که به صورت جشنواره منطقه ای به همت و تلاش و کوشش انجمن سینمای جوانان ایران، دفتر کاشان و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کاشان برگزار می شود در سال 1391 نیز طبق سنوات گذشته با استقبال گسترده ای از هنرمندان خطه کویری روبرو بوده است.به صورتی که عکسهای رسیده به دبیرخانه به تعداد 292 اثر از 70عکاس بوده است. که پس از انتخاب عکسها توسط تیم داوری 5نفره متشکل از آقایان: سعید استادیان، مرتضی خرمدشتی، علی ناصری فرد، سید مهدی قمصری زاده و حسین اکرمی تعداد 30اثر به نمایشگاه راه پیدا خواهند نمود. این داوری قرار است صبح روز سه شنبه مورخ 10بهمن سال جاری در دفتر انجمن سینمای جوانان ایران، دفتر کاشان برگزار شود و اسامی راه یافتگان در تاریخ 12بهمن سال جاری منتشر خواهد شد.