سعید دستوری: عکاسان با یادگیری هنر نورپردازی می توانند به دانش استفاده تلفیقی نورهای طبیعی و مصنوعی نیز دست یابی داشته باشند.

       سعید دستوری در آغاز شروع دوره بیست و پنجمین دوره نورپردازی که در شرکت فرهنگ فیلم تهران برگزار شد ضمن بیان مطلب فوق گفت: نبود و یا کمبود نور طبیعی از یک سو و عدم در اختیار داشتن و در جای دلخواه قرار دادن منابع طبیعی نور از سوی دیگر ما را به سمت نورهای مصنوعی سوق می دهد.

picu

وی با اشاره به اینکه نورپردازی صرفاً معطوف به استفاده از چراغهای آتلیه ای مانند: انواع پروژکتورها، فلاش های گوناگون یا نورهای غیرطبیعی دیگر و وسائل جانبی نورپردازی می شود گفت: شناخت نور و استفاده تکنیکی فقط مختص نورپردازی نیست بلکه آشنایی با جنبه های مختلف بکارگیری نور، در شرایط گوناگون تابش است.

دستوری با اشاره به نقش و تاًثیر گذاری جذابیت نور در عکاسی گفت: حداقل کاربرد آموزش نورپردازی گذشته از خلاقیت های بی پایانی که با در اختیار داشتن نور قابل اعمال هستند، شناخت بهتر نور و جذابیتهای بی نهایت آن و استفاده از این دانش در شاخه های مختلف عکاسی است که ناگزیر همه آنها به حضور نور نیاز دارند.

عضو هیأت مدیره انجمن عکاسان ایران آموزش نورپردازی را نیز از اصول هنر عکاسی دانست و افزود: ما با یادگیری هنر نورپردازی می توانیم به دانش استفاده تلفیقی نورهای طبیعی و مصنوعی دست یابی داشته باشیم.

مرکز آموزش فرهنگ فیلم تهران بیست و پنجمین دوره نورپردازی را در حالی برگزار می کند که هنرجویان پس از  این دوره قادر به آغاز کار در آتلیه های عکاسی خواهند بود.

گفتنی است این دوره به مدت 3 ماهه می باشد وتدریس این دوره را نیز سعید دستوری بر عهده دارد.