کلوب عکس کارون، عضو انجمن عکاسان کانادا، هشتمین مسابقه/نمایشگاه سالیانه خود را در ونکوور کانادا برگزار می‌‌نماید. عکاسان، حرفه‌ای و اماتوراز سراسر دنیا ، می‌‌توانند در این مسابقه شرکت کنند.           picu-PrintCompetitionPhoto-700(1)           شرکت کنندگان باید عضو کلوب عکس کارون یا انجمن عکاسان کانادا (کاپا) باشند یا بشوند و عضویت آن‌ها تا پایان دسامبر ۲۰۱۴ اعتبار داشته باشد. عکس‌ها توسط یک هیئت داوری، مرکب از سه عکاس منتخب کلوب عکس کارون، داوری می‌‌شوند و نظر آنان نهایی است. راهنمای کامل ثبت نام در کلوب به انگلیسی