هیات داوران جشنواره ی عکس هارور متشکل از سه استاد عکاسی و یک استاد روانشناسی معرفی شدند.   picu   روابط عمومی حوزه ی هنری خوزستان، صادق عوض زاده دبیر جشنواره ی عکس هارور اعلام کرد: آقایان محسن راستانی از تهران، کیهان ولی نژاد از شیراز و حسین جلودار استاد عکاسی و معاونت دانشجویی دانشگاه شهید چمران واحد شوشتر داوران فنی عکاسی و سرکار خانم دکتر ناهید خواجه موگهی به عنوان کارشناس روانشناسی در هیات داوری نخستین جشنواره ی سراسری عکس هارور به اعمال رای خواهند پرداخت. جشنواره ی عکس هارور به همت تارنمای حوزه ی هنری خوزستان در دو بخش مستند و خلاقه در ژآنر وحشت با موضوع آسیب های اجتماعی برگزار می شود. مهلت ارسال آثار به دبیرخانه ی مجازی این جشنواره تا 10 اردی بهشت ماه است و داوری آثار رسیده به دبیرخانه ی این جشنواره در 13 اردی بهشت ماه انجام خواهد شد.