1(1)   هدف نگارآقاعلی طاری عکاس مستند اجتماعی از برگزاری این ورک شاپ رویکردی اجتماعی است تا مردم توجه بیشتری به محیط اطراف خود داشته باشند و برای عکاسی از ساده ترین و در دسترس ترین ابزار استفاده کنند تا به صورت روزانه اتفاق های مهم زندگی را ثبت کنند . تصاویری که هر روز با آن مواجه اند و از کنارش به سادگی میگذرند . مکان برگزاری :شهرک غرب فاز یک ایران زمین شمالی روبروی پارک خوردین فرهنگسرای ابن سینا ساعت 13الی15