بدینوسیله از بذل توجه جناب آقای محمدرضا امتنانی استاد گرانقدر تقدیر بعمل می آید و اینکه دارای شخصیتی بسیار قابل احترام هستند که مسائل بوجود آمده را با صراحت تمام بیان نموده و آن را برای انجمن ارسال فرموده اند. انجمن هنر عکاسی نیز عین مطالب ارسال شده را در پایگاه اطلاع رسانی انجمن جهت آگاه سازی هنرمندان محترم منتشر نموده . اما در رابطه با نکته و ایرادی که از انجمن و دو نفر از اعضای هئیت مدیره گرفته شده به اطلاع میرساند اعضای هئیت مدیره به هیچ وجه از مکان داوری آثار مطلع نبوده و تحویل مانیتورها و عینکهای اشاره شده بدین شرح می باشد : دو نفر از اعضای هئیت مدیره که جایگاهشان توسط جناب امتنانی اشاره شده جهت تست عکسهای خود و برخی اعضای شرکت کننده مانیتور و عینکهایی از شرکت مربوطه به امانت گرفته و پس از اتمام کار با شرکت تماس میگیرند تا آنها را پس دهند ! ولی طبق اظهار نظر جوابگوی تلفن شرکت که در محل کار نیستند و در خواست آنها که می خواهند امانت ها به آتلیه عکاسی مورد اشاره  تحویل داده شوند تا از آنجا خودشان تحویل بگیرند! و در این بین هیچ گونه صحبتی در رابطه با محل داوری نشده ! چنانچه به زعم انجمن و طبق پیش بینی احتمالا محل شرکت گلدیران محل داوری بود ! نه محل آتلیه ! - در جواب سوالی که برایتان پیش آمده بود : علیهذا در اینجا این سئوال برایم پیش می آید وظیفه یک داور در حیطه عکاسی در قبال بروز اینچنین مواردی غیر از اعتراض به ناداوری و دستکاری آرا و شکایت به دبیر جشنواره و در خواست  احقاق حقوق  عکاسان و اطلاع رسانی چه چیز دیگری  می باشد که انجام نداده ام؟ استاد گرانقدر انتظار انجمن هنر عکاسی و هنرمندان از جنابعالی و دیگر عزیزان این است که در زمان وقوع اینگونه تخلفاتی که الان پس از بیانیه انجمن کتباً ارسال نموده اید نسبت به اعلام برائت خود از هئیت داوری و اطلاع رسانی اقدام نمایید!  به هر حال افکار عمومی همیشه حامی حق بوده و از عزیزی که در این رابطه کوشش می نماید قدردان خواهند بود.