به گزارش روابط عمومی خانه عکاسان ایران ، در این نشست دکتر "مرتضی حیدری"، "رسول اولیا زاده و "علی آذرنیا کماری درباره تاثیر هنرمندان از خیال و بازتاب آن در آثارشان برای علاقمندان صحبت می کنند.‏بیست و چهارمین پاتوق هنری خانه عکاسان ایران با مدیریت "حمزه اولیا زاده چهارشنبه 15 شهریوراز ساعت 18 تا 20 در گالری شماره یک خانه عکاسان در حوزه هنری برگزار می شود.‏

گفتنی است، قبل از آغاز پاتوق هنری و در ساعت 17 نمایشگاه عکس"به رنگ کویر شامل 46 عکس از 21 هنرمند شرکت کننده در تورعکاسی "کویرمصر گشایش خواهد یافت.‏

نمایشگاه "به رنگ کویر تا 28 شهریور هر روز ساعت 9 تا19 در گالری شماره یک خانه عکاسان ایران دایر خواهد بود.‏