پاناسونیک قول حسگرهای جدیدی با حساسیت بسیار بالا و فن آوری «میکرو جدا کننده‌های رنگی» را داد. Panasonic-diffraction-sensor-versus-Bayer-color-filter-array پاناسونیک برای بالاتر بردن حساسیت حسگرها روش جذب نور اختراع کرد. این اختراع filter array متداول را با «میکرو جدا کننده های رنگ» جایگزین می کند تا اطلاعات و جزئیات جدید و بهتری از رنگ بدست آید. مشخصه و برتری کلیدی این روشن این است که بجای جذب نور توسط فیلتر و رسیدن نیمی از ان به حسگر، کل نور به طور کامل به حسگر خواهد رسید که این روش نویز کمتر در شرایط  نوری کم را تضمین می کند. پاناسونیک می گوید، رنگینه هایی که در فیلترهای متداول به کار می رود حداقل 50 درصد نور ورودی را قبل از آنکه به نورگیرهای حسگر برسند جذب می کند. این در حالی است که میکرو جدا کننده های رنگ تمامی نور ورودی را به حسگر تحویل می دهند. در عمل این فن آوری یک استاپ کامل حساسیت  حسگر را بالا می آورد و در نتیجه یک استاپ نویز کمتر  می شود. این بدان معناست که مثلاً همان میزان نویزی که در ایزوی 1600 در یک حسگر معمولی می بینیم از ایزوی 3200 در حسگر جدید خواهید یافت.