پنجمین کتاب «هست» در ۶۲ صفحه شامل ۷۲ عکس از عکاس معاصر هلندی Hans Hiltermann منتشر شد. هانس هیلترمنِ هلندی که در سال ۱۹۶۰به دنیا آمد عکاس تبلیغاتی و صنعتی بود و صحنه سازی و اغواگری می‌کرد اما پس از سال‌ها و به دنبال اشباع درخواستِ عکس تبلیغاتی در سال ۱۹۹۶ شروع به تجربه‌ای برعکس کرد: استناد، خلوص و ارتباط!. در سال ۲۰۰۲ و پس از شش سال کسب تجربه سرانجام او به فرم دلخواه خود دست پیدا کرد. پرتره‌هایی از افرادی که مستقیما به شما می‌نگرند! او آن را «شما» نامید.   picu.ir