کارگاه آموزشی و نشست تخصصی حسن‌غفاری در شیراز

کارگاه آموزشی ونشست تخصصی عکاسی با عنوان مستند اجتماعى :رو در رو شدن با سوژه انسانى، توسط حسن غفاری در شیراز برگزار می‌گردد. به گزارش روابط عمومی آموزشگاه عکاسی و سینمایی سپنتافیلم این کارگاه دو روزه در تاریخ ۵ و ۶ مهرماه با هماهنگی و همکاری اداره کل ارشاد اسلامی استان فارس برگزار می‌گردد. در این کارگاه ابتدا شرکت کنندگان با حضور در بازار وکیل به صورت عملى به عکاسى محیطى با نگاه مستند اجتماعى پرداخته ور وز بعد با حضور در نشست بررسی تخصصی عکاس‌های شرکت کنندگان مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.